Câu hỏi phỏng vấn Big-O Notation
Câu hỏi

Khái niệm "Worst Case" là gì?

Câu trả lời

"Worst Case" (trường hợp xấu nhất) là một khái niệm trong phân tích hiệu suất của thuật toán hoặc chương trình. Nó biểu thị trường hợp tệ nhất có thể xảy ra trong quá trình thực thi thuật toán khi đối mặt với dữ liệu đầu vào cụ thể.

Khi nói về "Worst Case", chúng ta xác định thời gian thực thi hoặc tài nguyên mà thuật toán tiêu tốn khi gặp phải trường hợp dữ liệu đầu vào tạo ra áp lực lớn nhất lên thuật toán đó. Điều này giúp ta dự đoán được giới hạn cao nhất của hiệu su...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong thuật toán, điều gì được chỉ ra khi một thao tác có độ phức tạp là O(log n)?

middle

Tại sao chúng ta sử dụng Big O thay vì Big Theta (Θ)?

junior

Trong thuật toán, thuật toán có độ phức tạp O(n^2) làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào