Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Khi nào cần sử dụng asyncdefer trong javascript?

Câu trả lời

Khi sử dụng Javascript trong HTML, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính asyncdefer để tối ưu hóa quá trình tải trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thuộc tính async cho phép các script được tải và thực thi song song với quá trình phân tích HTML, điều này thích hợp với các script độc lập và không phụ thuộc vào nhau. Trong trường hợp này, việc sử dụng thuộc tính async sẽ giúp cải thiện tốc độ tải trang.

Thuộc tính defer cũng cho phép tải và thực thi script song song với quá trình phân tích HTML, nhưng việc thực thi sẽ diễn ra sau khi trình duyệt đã phân tích xong toàn bộ HTML. Điều này thích hợp cho các script phụ thuộc vào nhau hoặc được sử dụng lại. Trong trường hợp này, việc sử dụng thuộc tính defer sẽ giúp đảm bảo thứ tự thực thi của các script.

Tuy nhiên, nếu script của bạn rất nhỏ (chỉ vài dòng code), tốt nhất là sử dụng inline script, tức là đặt code script trực tiếp vào trong thẻ script, để tránh tải thêm một file JavaScript độc lập.

Tóm lại, việc hiểu rõ tính chất, nguyên lý của các thuộc tính asyncdefer sẽ giúp bạn sử dụng chúng đúng cách và tối ưu hóa tốc độ tải trang của website.

Ví dụ sử dụng async

<!DOCTYPE html>
<html>
 ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cách đơn giản để loại bỏ các phần tử trùng lặp từ một mảng sử dụng ES6 là gì?

middle

Bạn biết những cách nào để lặp qua các thuộc tính đối tượng trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào