Câu hỏi

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

Câu trả lời

Một số môi trường phát triển Java (JDE - Java Development Environment) phổ biến bao gồm:

  • Eclipse: Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ và phổ biến, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó có Java
  • NetBeans: NetBeans cũng là một IDE phổ biến khác cho Java, cung cấp nhiều công cụ và tính năng hỗ trợ phát triển ứng dụng Java.
  • IntelliJ IDEA: IntelliJ IDEA là một IDE thương mại từ JetBrains, được nhiều lập trình viên Java chuyên nghiệp ưa chuộng vì giao diện người dùng trực quan và khả năn...
Bạn cần đăng nhập để xem