Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Hãy liệt kê một số JDE của Java?

Câu trả lời

Một số môi trường phát triển Java (JDE - Java Development Environment) phổ biến bao gồm:

  • Eclipse: Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ và phổ biến, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó có Java
  • NetBeans: NetBeans cũng là một IDE phổ biến khác cho Java, cung cấp nhiều công cụ và tính năng hỗ trợ phát triển ứng dụng Java.
  • IntelliJ IDEA: IntelliJ IDEA là một IDE thương mại từ JetBrains, được nhiều lập trình viên Java chuyên nghiệp ưa chuộng vì giao diện người dùng trực quan và khả năn...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

expert

High performance được kích hoạt như thế nào trong Java?

middle

Sự khác biệt giữa public, protected, package privateprivate trong Java là gì?

Bình luận

Phản hồi

Hay