Câu hỏi

Tại sao ArrayList lại được ưa chuộng để sử dụng trong nhiều trường hợp hơn LinkedList?

Câu trả lời

LinkedList thường được ưa chuộng hơn LinkedList trong nhiều trường hợp vì những lý do sau:

Hiệu suất: LinkedList thường gặp phải các vấn đề về hiệu suất. Nó sử dụng nhiều đối tượng bộ nhớ nhỏ hơn so với ArrayList, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn bộ qu...

Bạn cần đăng nhập để xem