Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Từ khóa volatile trong Java dùng để làm gì?

Câu trả lời

Từ khóa volatile trong Java được sử dụng để chỉ ra rằng giá trị của một biến có thể được thay đổi bởi các luồng khác nhau đang thực thi đồng thời. Khi một biến được khai báo là volatile, trình biên dịch và máy ảo Java (JVM) được thông báo rằng biến này có thể bị thay đổi bất ngờ, và do đó, mỗi lần truy cập biến, giá trị sẽ được đọc trực tiếp từ bộ nhớ chính chứ không phải từ bộ nhớ cache của CPU, đảm bảo rằng các...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có thể truy cập biến non-static trong static context không?

middle

Trong Java sự khác biệt giữa throwthrows là gì?

middle

Applet Security Manager trong Java là gì và nó cung cấp những gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào