Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

JVM là gì? Tại sao Java được gọi là "Platform Independent Programming Language"?

Câu trả lời

JVM (Java Virtual Machine) là một máy ảo được thiết kế để thực thi và chạy các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. JVM hoạt động như một lớp trừu tượng giữa mã nguồn Java và phần cứng hoặc hệ điều hành cụ thể, cho phép mã Java chạy một cách nhất quán trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần thay đổi.

Tại sao Java được gọi là "Platform Independent Programming Language":

  1. Mã Byte Trung Gian: Khi mã nguồn Java được biên dịch, nó được chuyển đổi thành mã byte trung gian, không phụ thuộc vào hệ thống. Mã byte này có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào có JVM, bất kể kiến trúc phần cứng hoặc hệ điều hành.
  2. JVM Thực Thi Mã Byte: JVM đọc và thực thi mã byte này, chuyển...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa processesthreads trong Java là gì?

middle

Design pattern trong Java?

middle

Hãy giải thích SerializationDeserialization trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào