Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Những hạn chế của các Java applets là gì?

Câu trả lời

Java applets là các ứng dụng Java nhỏ được thiết kế để chạy trong một trình duyệt web thông qua Java Virtual Machine (JVM). Mặc dù chúng đã từng phổ biến trong việc tạo các ứng dụng web đa phương tiện và tương tác, nhưng Java applets hiện nay gặp phải nhiều hạn chế và không còn được sử dụng rộng rãi. Dưới đây là một số hạn chế chính của Java applets:

1. Yêu cầu Plugin:

  • Để chạy Java applets, người dùng cần cài đặt và kích hoạt plugin Java trong trình duyệt của họ. Điều này tạo ra rào cản cho người dùng và làm giảm trải nghiệm người dùng tổng thể.

2. Vấn đề Bảo Mật:

  • Java applets đã từng gặp phải nhiều vấn đề bảo mật, bao gồm lỗ hổng cho phép tin tặc thực hiện các cuộc tấn công từ xa. Điều này đã dẫn đến việc nhiều trình duyệt web ngừng hỗ trợ Java applets.

3. Tương thích Trình Duyệt:

  • Với sự phát triển của các công nghệ web mới và việc các trình duyệt ngừng hỗ trợ plugin Java, Java applets không còn tương thích với nhiều trình duyệt hiện đại. Điều này hạn chế khả năng tru...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa ExceptionError trong Java là gì?

middle

Tại sao Collection không mở rộng các interface CloneableSerializable trong Java?

middle

So sánh phương thức sleep()wait() trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào