Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Lớp Spring JdbcTemplate là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Câu trả lời

Spring JdbcTemplate là một phần của Spring Framework, cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt để làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua JDBC. JdbcTemplate giúp giảm thiểu lượng mã boilerplate cần thiết khi thực hiện các thao tác cơ sở dữ liệu, như mở và đóng kết nối, xử lý ngoại lệ, và lặp qua kết quả truy vấn.

Cách Sử Dụng Spring JdbcTemplate

Để sử dụng JdbcTemplate, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Thêm Dependency: Đảm bảo rằng bạn đã thêm dependency của Spring JDBC vào file pom.xml hoặc build.gradle của dự án.

  Maven:

  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
    <version>5.3.10</version> <!-- Sử dụng phiên bản phù hợp -->
  </dependency>

  Gradle:

  implementation 'org.springframework:spring-jdbc:5.3.10' // Sử dụng phiên bản phù hợp
 2. Cấu Hình DataSource: Cấu hình DataSource trong file cấu hình của Spring (XML hoặc Java Config). DataSource cung cấp thông tin cần thiết để kết nối với cơ sở dữ liệu.

  Java Config:

  @Configuration
  public class DatabaseConfig {
  
    @Bean
    public DataSource dataSource() {
      DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
      dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
      dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/mydb")...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Spring Bean có cung cấp tính an toàn đối với luồng (thread safety) không?

middle

Controller method trong Spring có thể trả về những kiểu dữ liệu nào là hợp lệ?

senior

Trong Spring AOP, Aspect, Advice, PointcutJoinPoint là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào