Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Bean wiring là gì?

Câu trả lời

Trong Spring Framework, Bean wiring (hay còn gọi là liên kết bean) là quá trình tạo ra các liên kết giữa các bean trong Spring container. Quá trình này cho phép các bean sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các bean khác thông qua cơ chế dependency injection (DI). DI là một nguyên tắc thiết kế trong đó một đối tượng (hoặc bean trong trường hợp của Spring) nhận (hoặc "được tiêm") các phụ thuộc của nó từ bên ngoài thay vì tự tạo chúng.

Mục đích của Bean Wiring:

  1. Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần: Bean wiring giúp giảm sự phụ thuộc cứng rắn giữa các thành phần của ứng dụng, làm cho mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn.
  2. Tăng tính mô-đun và tái sử dụng: Khi các bean được liên kết thông qua DI, việc tái sử dụng và thay đổi các thành phần trở nên dễ dàng hơn, tăng cường tính mô-đun của ứng dụng.
  3. Quản lý tập trung: Spring container quản lý việc tạo và liên kết các bean, giúp quản lý cấu hình và vòng đời của các bean một cách tập trung.

###...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Auto wiring bean là gì trong Spring là gì?

middle

Làm thế nào để validate dữ liệu form trong Spring Web MVC Framework?

senior

Khi nào bạn nên sử dụng Spring Transactions và nó mang lại những lợi ích gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào