Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Merkle Trees là gì?

Câu trả lời

Định nghĩa

Merkle Tree là một cấu trúc dữ liệu cây nhị phân có tên theo nhà mật mã học Ralph Merkle. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống blockchain và các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán.

Cấu trúc

Merkle Tree được xây dựng từ các phần tử dữ liệu (thường là hash của các khối thông tin nhỏ hơn), sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải. Các nút lá của cây là các hash của dữ liệu đơn lẻ.

Tính chất

  1. Tính Chứng thực: Merkle Tree cho phép việc chứng thực một phần của dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi cần kiểm tra tính toàn vẹn của một phần dữ liệu, ta chỉ cần kiểm tra một số lượng hạn chế các hash trong cây thay vì phải kiểm tra toàn bộ dữ liệu.

  2. Bảo mật: Mỗi node trong cây là một hash của các node con. Điều này giúp bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Deterministic behavior là gì?

senior

Thuật toán đồng thuận trong Blockchain là gì?

junior

Proof-of-Work là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào