Câu hỏi

Mô tả các hoạt động của kiến trúc Flux?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Flux là một mẫu kiến ​​trúc thực thi luồng dữ liệu một chiều - mục đích cốt lõi của nó là kiểm soát dữ liệu để nhiều component có thể tương tác với dữ liệu đó mà không có nguy cơ ô nhiễm (without risking pollution).

Mẫu Flux là khái niệm chung; nó không dành riêng ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail