Câu hỏi

Một số đặc điểm của .NET Core là gì?

Câu trả lời

.NET Core có một số đặc điểm quan trọng như sau:

  1. Mã nguồn mở (Open Source): .NET Core là một dự án mã nguồn mở, cho phép cộng đồng tham gia đóng góp và xem xét mã nguồn.
  2. Đa nền tảng (Cross-Platform): .NET Core hỗ trợ chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS, và Linux, giúp phát triển ứng dụng đa nền tảng.
  3. Hiệu suất cao: .NET Core được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao, giảm độ trễ và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
  4. Hỗ trợ Docker: .NET Core tích hợp tốt với Docker, giúp triển khai và quản lý ứng dụng một cá...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cái gì chính thức thay thế WCF trong .Net Core?

junior

Sự khác biệt giữa decimal, floatdouble trong .NET là gì?

middle

Trong .NET, unmanaged resource là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào