Câu hỏi

Mục đích của keep alive tag trong Vuejs để làm gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, <keep-alive> là một thành phần trừu tượng (abstract component) được sử dụng để bảo toàn trạng thái của các thành phần (components) hoặc tránh việc tái-render không cần thiết. Khi bạn bao một thành phần động bằng thẻ <keep-alive>, Vue.js sẽ giữ lại các instance của thành phần đó trong bộ nhớ cache thay vì hủy chúng khi chúng không còn hiển thị trên giao diện người dùng.

Mục đích của <keep-alive>:

  • Bảo toàn trạng thái: Giữ trạng thái của các thành phần khi chúng bị chuyển đi hoặc ẩn đi, giúp người dùng không mất dữ liệu hoặc trạng thái khi quay lại thành phần đó.
  • Hiệu suất: Giảm thời gian và tài nguyên cần thiết để tái tạo các thành phần, do đó cải thiện hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là khi chuyển đổi giữa các view hoặc tab.
  • Tái sử dụng: Khi sử dụng với các thành phần động, <keep-alive> cho phép tái sử dụng các thành phần đã được tạo ra trước đó mà không cần phải khởi tạo lại từ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt giữa one-way data và two-way data trong VueJS?

middle

Hãy phân biệt Dom thật (real dom) và Dom ảo (virtual dom)?

middle

Dynamic components trong Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào