Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Các yếu tố cần thiết nhất trong State Management Pattern trong Vuejs là gì?

Câu trả lời

Trong Vue.js, các yếu tố cần thiết nhất trong State Management Pattern bao gồm:

  1. Trạng thái Ứng dụng (Application State): Đây là dữ liệu chung được chia sẻ giữa nhiều component trong ứng dụng. Việc quản lý trạng thái ứng dụng một cách hiệu quả là rất quan trọng để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và cập nhật chính xác trên toàn bộ ứng dụng.
  2. Cơ chế Phản ứng (Reactivity Mechanism): Vue.js sử dụng hệ thống phản ứng để tự động cập nhật giao diện người dùng khi dữ liệu thay đổi. Cơ chế này giúp đảm bảo rằng trạng thái ứng dụng luôn được phản ánh chính xác trên giao diện người dùng mà không cần phải thực hiện các cập nhật thủ công.
  3. Vuex/Pinia: Vuex là thư viện quản lý trạng thái chính thức cho Vue.js, cung cấp một kho lưu trữ trung tâm cho tất cả các trạng thái ứng dụng. Pinia, một thư viện quản lý trạng thái mới và được khuyến nghị cho Vue 3, cung cấp một API đơn giản hơn và hỗ trợ TypeScript mạnh mẽ. Cả hai thư viện này giúp quản lý trạng thái ứng dụng một cách dễ dàng và hiệu quả.
  4. Module và Tính Tái Sử Dụng: Cả Vuex và Pinia đều hỗ trợ chia trạng t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Watchers trong Vuejs là gì?

middle

Hãy phân biệt Dom thật (real dom) và Dom ảo (virtual dom)?

junior

Liệt kê các loại Directives có sẵn trong Vuejs?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào