Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

So sánh vuexpinia?

Câu trả lời

Vuex và Pinia là hai thư viện quản lý trạng thái cho ứng dụng Vue.js, mỗi thư viện có những đặc điểm và lợi ích riêng. Dưới đây là một số điểm so sánh giữa Vuex và Pinia:

1. API và Cú pháp:

  • Vuex: Cung cấp một cấu trúc và API khá phức tạp với các khái niệm như state, getters, mutations, và actions.
  • Pinia: Có một API đơn giản và trực quan hơn. Pinia loại bỏ sự phân biệt giữa actions và mutations, giúp việc bắt đầu với quản lý trạng thái trở nên dễ dàng hơn.

2. Hỗ trợ TypeScript:

  • Vuex: Việc tích hợp TypeScript có thể gặp khó khăn và đôi khi cần các bọc phức tạp để hỗ trợ kiểu dữ liệu.
  • Pinia: Được thiết kế với hỗ trợ TypeScript mạnh mẽ ngay từ đầu, cung cấp kiểu dữ liệu tốt và tích hợp nội suy kiểu một cách tự nhiên.

3. Modular by Design:

  • Vuex: Trong Vuex, mặc dù có hỗ trợ modules, nhưng việc quản lý các modules lớn có thể trở nên phức tạp.
  • Pinia: Được thiết kế để có nhiều store từ đầu, giúp quản lý trạng thái trở nên linh ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa VirtualDOMShadowDOM là gì?

junior

Liệt kê các loại Directives có sẵn trong Vuejs?

junior

Slot trong VueJS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào