Câu hỏi phỏng vấn Vue.js
Câu hỏi

Tại sao cần sử dụng thuộc tính key cho danh sách trong Vuejs?

Câu trả lời

Trong VueJS, thuộc tính key được sử dụng trong kết hợp với vòng lặp v-for để cung cấp một "manh mối" cho thuật toán DOM ảo của Vue để xác định các nút (VNodes) khi so sánh danh sách mới của các nút với danh sách cũ. Khi dữ liệu thay đổi, Vue sử dụng các khóa này để biết đâu là các phần tử HTML cần được xóa hoặc cập nhật, và liệu có cần tạo ra các phần tử mới hay không.

Tại sao cần sử dụng thuộc tính key:

  1. Hiệu Suất: key giúp Vue xác định chính xác những phần tử nào đã thay đổi, giảm thiểu việc tạo ra hoặc di chuyển các phần tử DOM không cần thiết, từ đó cải thiện hiệu suất.
  2. Duy Trì Trạng Thái: Khi sắp xếp hoặc cập nhật danh sách, việc sử dụng key giúp Vue duy trì trạng thái của các phần tử, như giá trị nhập vào của form hoặc trạng thái của component con.
  3. Xác Định Danh Tính Phần Tử: key cung cấp một danh tính duy nhất cho mỗi phần tử trong danh sách, giú...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Làm thế nào để cải thiện hiệu suất ứng dụng Vuejs?

middle

Dynamic components trong Vuejs là gì?

middle

Single Page Applications là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào