Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Phạm vi của biến thành viên Internal của một lớp C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, phạm vi của biến thành viên được đánh dấu với từ khóa internal là toàn bộ assembly mà nó được định nghĩa. Nghĩa là, một biến thành viên internal có thể được truy cập từ bất kỳ lớp nào trong cùng một assembly, nhưng không thể truy cập từ các lớp nằm ngoài assembly đó.

Đặc điểm của từ khóa internal:

  • Truy cập trong Assembly: Biến thành viên internal có thể được truy cập từ bất kỳ lớp hoặc phương thức nào trong cùng một assembly.
  • Hạn chế truy cập ngoài Assembly: Không thể truy cập biến thành viên internal từ các lớp hoặc phương thức nằm trong một assembly khác.
  • Sử dụng: internal thường được sử dụng để ẩn các chi tiết triển khai cụ thể của một lớp hoặc một assembly khỏi người dùng của nó, giúp tạo ra một giao diện lập trình ứng dụng (API) rõ ràng và dễ sử dụng.

Ví dụ:

// Trong Assembly1.dll
public class MyClass
{
    internal int myInternalField = 0;
}

// Trong cùng Assembly1.dll
pu...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa DataSetDataReader trong C# là gì?

middle

Tại sao lại sử dụng khối finally trong C#?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào