Câu hỏi

Phân biệt ActivityService trong Android?

Câu trả lời

Activity có thể bị dừng hoặc kết thúc bất cứ khi nào bởi người dùng. Ngược lại, service được thiết kế để chạy ngầm, nên chúng có thể hoạt động độc lập.

Phần lớn các service chạy liên tục không quan tâm có hay không có activity nào đang thực hiện không.

| ...

Bạn cần đăng nhập để xem