Câu hỏi

Phân biệt Activity và Service?

Câu trả lời

Activity có thể bị dừng hoặc kết thúc bất cứ khi nào bởi người dùng. Ngược lại, service được thiết kế đ...

Bạn cần đăng nhập để xem