Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Hãy phân biệt Dom thật (real dom) và Dom ảo (virtual dom)?

Câu trả lời

Real DOM và Virtual DOM là hai khái niệm quan trọng trong phát triển web, đặc biệt là khi làm việc với các thư viện như React. Dưới đây là sự phân biệt chính giữa chúng:

Real DOM

  • Cập nhật chậm: Mỗi khi trạng thái của ứng dụng thay đổi, Real DOM cập nhật lại toàn bộ cây DOM, điều này có thể làm chậm hiệu suất ứng dụng.
  • Thao tác trực tiếp: Các thao tác trên Real DOM được thực hiện trực tiếp và có thể ảnh hưởng đến các nút DOM khác.
  • Tạo mới toàn bộ cây DOM: Khi cần cập nhật, toàn bộ cây DOM có thể được tạo mới, ngay cả khi chỉ có một phần nhỏ của UI thay đổi.
  • Tốn kém về hiệu suất: Thao tác trên Real DOM thường tốn kém về hiệu suất, đặc biệt là khi xử lý các ứng dụng lớn và phức tạp.

Virtual DOM

  • Cập nhật nhanh: Virtual DOM cho phép cập nhật hiệu quả bằng cách chỉ áp dụng những thay đổi thực sự cần thiết lên Real DOM.
  • **Thao tác...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Những hạn chế nào bạn không nên làm trong hàm render của một component trong React?

middle

Mô tả cách hoạt động của kiến trúc Flux?

middle

PropTypes trong React để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào