Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Quy trình để hoàn tác một commit đ...

Câu trả lời

Để hoàn tác một commit đã được đẩy lên và công khai trên remote repository, có hai phương pháp:

  1. Xóa hoặc sửa file lỗi trong commit bằng cách tạo một commit mới và đẩy nó lên remote repository. Sau đó commit nó lên remote repos...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Git reflog là gì?

junior

Làm thế nào để giải quyết conflict trong Git?

junior

Lệnh git clone để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào