Câu hỏi

Quy trình để hoàn tác một commit đã được đẩy và public trước đó là gì?

Câu trả lời

Để hoàn tác một commit đã được đẩy lên và công khai trên remote repository, có hai phương pháp:

  1. Xóa hoặc sửa file lỗi trong commit bằng cách tạo một commit mới và đẩy nó lên remote repository. Sau đó commit nó lên remote repos...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Chức năng của lệnh git clean là gì?

senior

Bạn hiểu gì về git merge conflict?

middle

Commit trong Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào