Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

React hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

React là một thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) đặc biệt là các ứng dụng một trang (SPA - Single Page Applications). React được phát triển bởi Facebook và hiện tại là một trong những thư viện front-end phổ biến nhất. Dưới đây là cách React hoạt động:

1. Component-Based Architecture

React sử dụng kiến trúc dựa trên component, nghĩa là UI được chia thành các phần nhỏ, độc lập gọi là components. Mỗi component có thể quản lý trạng thái (state) của nó và được tái sử dụng trong ứng dụng. Điều này giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

2. JSX

React sử dụng JSX, một cú pháp mở rộng cho JavaScript, cho phép viết cấu trúc UI giống như HTML trong mã JavaScript. JSX giúp mã nguồn dễ đọc và viết hơn, đồng thời cho phép React hiển thị thông tin từ mã JavaScript dễ dàng hơn thông qua cú pháp giống như template.

3. Virtual DOM

React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu suất bằng cách giảm thiểu số lượng cập nhật DOM thực tế. Khi trạng thái của một component thay đổi, React sẽ tạo ra một Virtual DOM tree mới và so sánh nó với phiên bản trước đó để xác định những thay đổi cần được thực hiện trên DOM thực tế...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Hooks có thay thế render props và** higher-order components (HOC)** không?

middle

Controlled component trong React là gì?

senior

React Fiber là gì? Giải thích cơ chế hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào