Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

React có re-render tất cả các components và sub components mỗi khi gọi setState không?

Câu trả lời

Không, React không re-render tất cả các components và sub-components mỗi khi setState được gọi. React sử dụng một quá trình gọi là reconciliation để xác định những phần nào của component tree cần được cập nhật dựa trên sự thay đổi của state hoặc props.

Khi setState được gọi, React sẽ lên lịch một cập nhật và sau đó thực hiện các bước sau:

  1. Gọi phương thức render: React gọi phương thức render của component mà setState được gọi, cũng như của các sub-components của nó, để tạo ra một cây React elements mới.
  2. So sánh với Virtual DOM: React so sánh cây mới này với phiên bản trước đó của cây tron...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Flow trong React là gì?

middle

React hoạt động như thế nào?

middle

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào