Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

RMI trong Java là gì?

Câu trả lời

Remote Method Invocation (RMI) trong Java là một cơ chế cho phép gọi phương thức (method) từ xa giữa các đối tượng Java chạy trên các máy ảo Java (JVM) khác nhau, thậm chí là trên các máy tính khác nhau. RMI là một phần của Java API, hỗ trợ lập trình ứng dụng phân tán trong môi trường mạng. Dưới đây là một số điểm nổi bật về RMI và cách nó hoạt động:

Tổng quan về RMI

  • Mô hình đối tượng phân tán: RMI là mô hình đối tượng phân tán của Java, giúp việc truyền thông giữa các đối tượng phân tán trở nên dễ dàng hơn. RMI cung cấp API bậc cao dựa trên lập trình socket, cho phép truyền dữ liệu và gọi phương thức giữa các đối tượng trên các hệ thống máy tính khác nhau một cách trong suốt
  • Stub và Skeleton: RMI sử dụng lớp trung gian để truyền tin, bao gồm Stub ở phía client và Skeleton ở phía server. Stub và Skeleton giúp ẩn đi chi tiết về giao tiếp mạng, làm cho việc gọi phương thức từ xa giống như gọi phương thức nội bộ
  • Cơ chế callback: RMI cung cấp cơ chế callback, cho phép server triệu gọi các phương thức ở client, tạo điều kiện cho sự tương tác hai chiều giữa client và server
  • Kiến trúc cơ bản: RMI bao gồm các thành phần như remote interface, remote implementation, và registry. Registry là dịch vụ tra cứu và đăng ký tên miền, giúp client tìm kiếm và gọi đến đối tượng từ xa

Cách th...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Từ khóa static để làm gì? Bạn có thể ghi đè phương thức static trong Java không?

middle

Sự khác biệt giữa JDKJRE trong Java là gì?

middle

Synchronized trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào