Câu hỏi

Serialization trong C# là gì?

Câu trả lời

Serialization trong C# là quá trình chuyển đổi một đối tượng thành một dạng có thể lưu trữ hoặc truyền đi (như chuỗi JSON, XML, hoặc một chuỗi byte nhị phân), để nó có thể được lưu trữ trong file, cơ sở dữ liệu, hoặc truyền qua mạng. Ngược lại, deserialization là quá trình chuyển đổi dữ liệu đã được serialized trở lại thành đối tượng C#.

Mục đích của Serialization

  • Lưu Trữ: Lưu trữ trạng thái của đối tượng vào file hoặc cơ sở dữ liệu để sử dụng sau này.
  • Truyền Tải: Gửi đối tượng qua mạng từ một ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Cách Thức Hoạt Động

  • Binary Serialization: Chuyển đổi đối tượng thành một chuỗi byte. Đây là dạng serialization nhanh và hiệu quả về mặt không gian lưu trữ nhưng thường chỉ sử dụng trong nội bộ của một hệ thống.
  • XML Serialization: Chuyển đổi đối tượng thành dạng XML. Dạng này dễ đọc và có thể sử dụng giữa các hệ thống khác nhau nhưng chiếm nhiều không gian hơn.
  • JSON Serialization: Chuyển đổi đối tượng thành dạng J...
Bạn cần đăng nhập để xem