Câu hỏi

Service trong Android là gì?

Câu trả lời

Trong Android, Service là một thành phần ứng dụng (component) có thể thực hiện các hoạt động lâu dài trong background mà không cung cấp một giao diện người dùng (UI). Điều này cho phép ứng dụng thực hiện các tác vụ như chơi nhạc, thực hiện giao dịch mạng, ra vào file I/O, hoặc tương tác với một content provider, tất cả đều từ background mà không ảnh hưởng đến giao diện người dùng hoặc trải nghiệm người dùng khác đang tương tác với ứng dụng.

Có ba loại Service chính trong Android:

  1. Foreground Service: Thực hiện một số thao tác mà người dùng chú ý và có thể thấy rõ ràng. Foreground Service phải hiển thị một thông báo trong thanh trạng thái để người dùng biết rằng nó đang chạy và tương tác với nó.
  2. Background Service: Thực hiện các hoạt động mà người dùng không trực tiếp chú ý đến. Từ Android 8.0 (API level 26), hạn chế về cách ứng dụng chạy trong backgrou...
Bạn cần đăng nhập để xem