Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

SQL Server là gì?

Câu trả lời

Microsoft SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Nó hỗ trợ một loạt các ứng dụng xử lý giao dịch, thông minh kinh doanh (business intelligence - BI) và phân tích dữ liệu trong môi trường IT doanh nghiệp. SQL Server là một trong ba công nghệ cơ sở dữ liệu hàng đầu trên thị trường, cùng với Oracle Database và DB2 của IBM

SQL Server được xây dựng dựa trên SQL, một ngôn ngữ lập trình chuẩn hóa mà các quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBAs) và các chuyên gia IT khác sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu. SQL Server gắn liền với Transact-SQL (T-SQL), một triển khai của SQL từ Microsoft bổ sung một tập hợp các mở rộng lập trình độc quyền cho ngôn ngữ chuẩn

SQL Server cung cấp một loạt các dịch vụ, công cụ và phiên bản khác nhau, bao gồm

  • Dịch vụ và công cụ quản lý dữ liệu: Bao gồm SQL Server Integration Services, SQL Server Data Quality Services và SQL...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa exclusive lockupdate lock trong SQL Server là gì?

middle

Kể tên các loại Triggers trong SQL Server?

junior

Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào