Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Trong SQL Server, một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại không?

Câu trả lời

Trong SQL Server, một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại (foreign keys). Các khoá ngoại này được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa bảng đó và một hoặc nhiều bảng khác, giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng. Mỗi khoá ngoại liên kết một cột hoặc một nhóm cột trong bảng này (thường là cột không phải khoá chính) với cột khoá chính (hoặc cột có ràng buộc duy nhất) trong bảng khác.

Các khoá ngoại đóng vai trò quan trọng trong việc:

  • Xác định mối quan hệ giữa các bảng: Chúng giúp xác định cách các bảng liên kết với nhau, từ đó hỗ trợ truy vấn dữ liệu liên quan giữa các bảng một cách dễ dàng
  • Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu: Khi dữ liệu được cập nhật hoặc xóa, các ràng buộc khoá ngoại đảm bảo rằng không có dữ liệu "mồ côi" xuất hiện, giữ cho dữ liệu giữa các bảng ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

IDENTITY trong SQL Server là gì?

middle

Kể tên các loại Triggers trong SQL Server?

senior

DMVDMF trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào