Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, không có kiểu dữ liệu Boolean chính thức như trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Thay vào đó, SQL Server sử dụng kiểu dữ liệu BIT để biểu diễn giá trị Boolean. Kiểu dữ liệu BIT có thể lưu trữ một trong ba giá trị: 1, 0, hoặc NULL

  • Giá trị 1 thường được sử dụng để biểu diễn giá trị Boolean TRUE.
  • Giá trị 0 thường được sử dụng để biểu diễn gi...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa UNION, MINUSINTERSECT trong SQL Server là gì?

senior

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index trong SQL Server?

middle

ROWID trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào