Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

B-trees index trong SQL Server hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

B-trees index là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong SQL Server, giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu bằng cách giảm số lần truy cập đĩa cần thiết để tìm kiếm, chèn, hoặc xóa dữ liệu. Dưới đây là cách B-trees index hoạt động:

  • Cấu Trúc Cây: B-trees index được tổ chức theo dạng cây, bao gồm các node gốc (root), các node nhánh (branch), và các node lá (leaf). Các giá trị trong các node được tổ chức tăng dần từ trái qua phải
  • Tìm Kiếm Dữ Liệu: Khi tìm kiếm dữ liệu, quá trình bắt đầu từ node gốc và di chuyển qua các node nhánh đến các node lá cho đến khi tìm thấy dữ liệu thỏa mãn điều kiện truy vấn. Điều này giúp giảm đáng kể số lần truy cập đĩa so với việc quét toàn bộ bảng.
  • Chèn và Xóa Dữ Liệu: Khi chèn hoặc xóa dữ liệu, B-trees index có thể cần phải cân bằng lại để duy trì tính hiệu quả của cấu trúc cây. Quá trình này bao gồm việc chia hoặc gộp các node để giữ cho...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DMLDDL trong SQL Server là gì?

middle

Default trong SQL Server là gì?

middle

Kể tên một số loại index trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào