Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Stealth add...

Câu trả lời

Stealth address là một phương thức trong các giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là trong hệ thống tiền ẩn danh như Monero hay Zcash.

  1. Khái niệm:

    • Stealth address cung cấp tính riêng tư cao hơn cho người nhận bằng cách tạo ra một địa chỉ duy nhất cho mỗi giao dịch.
    • Điều này ngăn chặn việc theo dõi hoạt động của người dùng thông qua việc sử dụng một địa chỉ duy nhất cho mỗi giao dịch.
  2. Cách Hoạt Động:

    • Người gửi tạo ra một địa chỉ ẩn danh cho người nhận bằng cách sử dụng khóa công khai của họ cùng với một số ngẫu nhiên.
    • Người gửi sau đó gửi tiền đến địa chỉ ẩn ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Các miners đang giải quyết vấn đề gì thực sự?

junior

Genesis Block là gì?

expert

Có thể sử dụng phương pháp tấn công brute force để tạo địa chỉ Bitcoin và đánh cắp tiền không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào