Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Giao dịch off-chain là gì?

Câu trả lời
 1. Định Nghĩa:

  • Giao dịch off-chain là quá trình thực hiện các giao dịch không trực tiếp trên blockchain chính.
  • Thay vì ghi dữ liệu trực tiếp lên blockchain công cộng, giao dịch này diễn ra ngoài chuỗi khối chính.
 2. Cơ Chế Hoạt Động:

  • Off-chain transactions thường được thực hiện thông qua các kênh giao dịch hoặc môi trường đáng tin cậy giữa các bên tham gia.
  • Các thông tin chi tiết của giao dịch được xác nhận và ghi lại bên ngoài blockchain chính để giảm bớt tải cho mạng lưới chính.
 3. Ưu Điểm và Ứng Dụng:

  • Giao dịch off-chain giúp cải thiện hiệu suất của block...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao Git không được coi là một "block chain"?

middle

Mining difficulty là gì?

senior

Yếu tố nào quyết định độ khó của quá trình đào (mining)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào