Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Yếu tố nào quyết định độ khó của quá trình đào (mining)?

Câu trả lời
  1. Khái niệm: Độ khó của quá trình đào (mining) trong blockchain được điều chỉnh thông qua một yếu tố gọi là "difficulty". Điều này quyết định mức độ phức tạp của bài toán mà các máy đào phải giải quyết để tạo ra một khối mới trên blockchain.

  2. Quy trình Điều chỉnh: Difficulty được điều chỉnh định kỳ để đảm bảo rằng thời gian tạo ra một khối mới trên blockchain là ổn định, thông thường là khoảng 10 phút (tùy thuộc vào mạng lưới cụ thể).

  3. Yếu Tố Ảnh Hưởng:

    • Hash Rate: Tốc độ tính toán của mạng lưới blockchain. Nếu hash rate tă...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cấu trúc thông thường của blockchain là gì?

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

junior

Mục đích của một nút trong blockchain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào