Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Target hash là gì?

Câu trả lời
  1. Khái Niệm:

    • Target hash là một giá trị số học được đặt ra trong quá trình khai thác các khối mới trong blockchain và hệ thống Proof of Work (PoW).
    • Đây là một giá trị được định nghĩa để kiểm soát độ khó của việc tìm ra một khối mới trong mạng blockchain.
  2. Vai Trò:

    • Trong hệ thống PoW, các máy khai thác (miners) cần tìm ra một giá trị hash của một khối mới mà phải thấp hơn hoặc bằng giá trị target hash.
    • Target hash thường được cập nhật định kỳ để điều chỉnh độ khó của việc khai thác, giữ cho thời gian tạo mộ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Merkle Trees là gì?

middle

Nodes trong mạng blockchain làm gì?

middle

Tại sao blockchain không thể thay đổi (immutable)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào