Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Proof of S...

Câu trả lời

Proof of Stake (PoS) là một thuật toán đồng thuận trong blockchain, khác với Proof of Work (PoW). Thay vì đào mỏ dựa trên việc giải các bài toán tính toán phức tạp, PoS xác định quyền tạo khối mới dựa trên số lượng tiền mà một thợ đào (hoặc một node trong mạng lưới) nắm giữ.

Cách Hoạt Động Của Proof of Stake:

  1. Staking (Cổ Phần): Người dùng cầm giữ một lượng tiền cụ thể trong ví của họ. Hành động này gọi là staking, và số tiền này được đặt làm bảo đảm hoặc "cổ phần".

  2. Lựa Chọn Người Tạo Khối: Người dùng staking có quyền tham gia quá trình tạo khối mới. Người được chọn để tạo khối được chọn ngẫu nhiên dựa t...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa công nghệ distributed hashtableblockchain của Bitcoin là gì?

senior

Sự khác biệt giữa Hard ForkSoft Fork trong blockchain là gì?

middle

Tại sao nguồn cung Bitcoin lại có hạn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào