Câu hỏi

Các nền tảng phổ biến để phát triển ứng dụng blockchain là gì?

Câu trả lời
 1. Ethereum:

  • Ethereum là một trong những nền tảng phổ biến nhất để xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApps).
  • Smart contract là một phần quan trọng trong Ethereum, cho phép viết mã để thực hiện các hợp đồng tự thực hiện.
 2. Hyperledger Fabric:

  • Hyperledger Fabric được phát triển bởi Linux Foundation và là một dự án mã nguồn mở cho doanh nghiệp.
  • Nó tập trung vào việc xây dựng ứng dụng blockchain có tính bảo mật và có khả năng mở rộng cho các doanh nghiệp.
 3. EOSIO:

  • EOSIO cung cấp một nền tảng phát triển dApps...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

junior

Proof-of-Work là gì?

middle

Mining difficulty là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào