Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Có thể sử dụng phương pháp tấn công brute force...

Câu trả lời

Tấn Công Brute Force Địa Chỉ Bitcoin

  1. Khả năng Brute Force:

    • Có Khả Năng Nhưng Khó Khăn: Brute force có thể được sử dụng để thử hàng tỷ hoặc thậm chí hàng nghìn tỷ khóa riêng tư khác nhau để tìm địa chỉ Bitcoin. Tuy nhiên, việc này rất không khả thi do sự lớn lao của không gian khóa.
  2. Kích Thước Khóa Bitcoin:

    • Kích Thước Lớn: Địa chỉ Bitcoin được tạo từ khóa công khai, có độ dài khoảng 256-bit, tức là có khoảng 2^256 khóa khác nhau. Việc thử mọi khóa khả dĩ này là không khả thi với công nghệ hiện tại và có thể mất hàng triệu năm.
  3. Tăng Cường Bảo Mật:

    • **Sự Ngẫu Nhiên và Mật Khẩ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Deterministic behavior là gì?

junior

Proof-of-Work là gì?

middle

Mining difficulty là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào