Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Tại sao Git không được coi là một "block chain"?

Câu trả lời

Sự Khác Biệt Giữa Git và Blockchain

Git là một hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn mở, trong khi blockchain là một công nghệ lưu trữ dữ liệu phân tán và không thể sửa đổi.

  • Tính Phi Tính Chất của Blockchain: Blockchain bao gồm các khối dữ liệu kết nối với nhau thông qua mã hash, mỗi khối chứa thông tin về giao dịch và một phần của mã hash của khối trước đó. Điều này tạo ra tính không thể sửa đổi của dữ liệu, với dữ liệu mới chỉ có thể được thêm vào mà không thể thay đổi hoặc xóa các giao dịch đã tồn tại.

  • **...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa công nghệ distributed hashtableblockchain của Bitcoin là gì?

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

middle

Hashing function là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào