Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Nếu kẻ tấn công chiếm được 51% ...

Câu trả lời

Tấn Công 51% Hash Power

 1. Định Nghĩa:

  • Khi một kẻ tấn công kiểm soát hơn 51% sức mạnh hash của một blockchain, họ có khả năng thay đổi dữ liệu ghi trên blockchain theo ý muốn của họ.
 2. Tác Động và Khả Năng Tấn Công:

  • Double Spending (Chi Tiêu Gấp Đôi): Kẻ tấn công có thể gửi một giao dịch đến một địa chỉ và đồng thời cũng tạo một blockchain song song để hủy bỏ giao dịch đó và chi tiêu lại số tiền đó.
  • Tấn Công Ổn Định Mạng (51% Attack): Họ có thể thay đổi hoặc từ chối xác nhận các giao dịch, làm chậm mạng lưới và gây ra sự không ổn định cho hệ thống.
 3. Tác Động Đến Đáng Tin Cậy:

  • Tấn công 51% làm su...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Hard ForkSoft Fork trong blockchain là gì?

middle

Các thành phần cốt lõi của kiến trúc blockchain là gì?

junior

Genesis Block là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào