Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Hard ForkSoft Fork trong blockchain là gì?

Câu trả lời
 1. Hard Fork:

  • Khái niệm: Hard Fork là một thay đổi đột ngột trong mã nguồn gốc của blockchain, làm cho các phiên bản mới không tương thích với phiên bản cũ.
  • Kết quả: Dẫn đến phân tách của blockchain thành hai nhánh riêng biệt, mỗi nhánh tuân thủ theo một luật lệ và giao thức riêng của nó.
  • Yêu cầu Đồng Thuận Cao: Đòi hỏi sự đồng thuận của cộng đồng người dùng để chấp nhận và sử dụng phiên bản mới, có thể tạo ra hai đồng tiền riêng biệt (ví dụ: Ethereum và Ethereum Classic).
 2. Soft Fork:

  • Khái niệm: Soft Fork là một cập nhật phần mềm hoặc giao thức mới có thể hoạt động với các phiên bản cũ của blockchain mà không cần sự đồng thuận của tất cả mọi người dùng.
   ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao Git không được coi là một "block chain"?

middle

Mining difficulty là gì?

middle

Blockchain và Distributed Ledger khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào