Câu hỏi

Ưu điểm của việc sử dụng Merkle Trees là gì?

Câu trả lời

Ưu điểm của Merkle Trees:

  1. Chứng thực dữ liệu: Merkle Trees cho phép chứng thực nhanh chóng và hiệu quả về tính toàn vẹn của dữ liệu. Bằng cách sử dụng hash của các block dữ liệu thấp hơn, Merkle Tree cho phép một hệ thống kiểm tra một phần nhỏ của dữ liệu mà không cần xem xét toàn bộ khối.
  2. Tăng cường bảo mật: Merkle Trees cung cấp một cơ chế chống thay đổi dữ liệu hiệu quả. Bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu sẽ dẫn đến thay đổi rõ ràng trong giá trị hash, giúp phát hiện sớm và ngăn chặn các sửa đổi không hợp lệ.
  3. Tiết kiệm tài nguyên tính toán: Do cấu trúc cây có thể được tạo ra từ các giá trị hash của dữ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao Git không được coi là một "block chain"?

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

senior

Yếu tố nào quyết định độ khó của quá trình đào (mining)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào