Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Nodes trong mạng blockchain làm gì?

Câu trả lời

Vai trò của Node

Trong mạng blockchain, node là các thiết bị hoặc máy tính kết nối với mạng để thực hiện các chức năng cụ thể. Mỗi node có thể có nhiều vai trò khác nhau:

  1. Lưu trữ Dữ liệu: Các node lưu trữ một bản sao của toàn bộ blockchain hoặc một phần của nó, tùy thuộc vào loại node. Chúng giữ một bản sao của các giao dịch và khối trước đó, hình thành một phần của cơ sở dữ liệu phân tán.
  2. Xác minh và Giao tiếp: Nodes kiểm tra và xác nhận các giao dịch mới, sau đó truyền thông tin đến các node khác trong mạng. Chúng thực hiện việc giao tiếp và đồng bộ hóa dữ liệu với các node khác để đảm bảo rằng tất cả các bản sao của blockchain đều chứa cùng một dữ liệu.
  3. **Khám ph...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Genesis Block là gì?

senior

Stealth address là gì?

junior

Proof-of-Work là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào