Câu hỏi

Các thành phần cốt lõi của kiến trúc blockchain là gì?

Câu trả lời
 1. Mạng lưới (Network):

  • Hệ thống các nút (nodes) kết nối với nhau để tạo một mạng lưới phân tán.
 2. Khối (Block):

  • Đơn vị cơ bản của dữ liệu trong blockchain, chứa thông tin giao dịch và thông tin quản lý hệ thống.
 3. Hash (Băm):

  • Hàm băm dùng để tạo mã băm duy nhất cho mỗi khối, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
 4. Merkle Tree (Cây Merkle):

  • Cấu trúc dữ liệu cây nhị phân giúp kiểm tra và xác minh tính chính xác của các giao dịch trong khối.
 5. Công nghệ mã hoá (Cryptography):

  • Sử dụng các thuật toán mã hóa để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.
 6. Giao thức Đồng thuận (Consensus Protocol):

  • Quy định cách các nút trong mạng lưới đồng thuận với ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

middle

Các yếu tố chính của hệ sinh thái blockchain là gì?

middle

Trapdoor function là gì và tại sao nó cần thiết trong phát triển blockchain?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào