Câu hỏi

Tại sao Blockchain cần đồng coin hoặc token?

Câu trả lời

Coins hoặc Tokens đóng vai trò quan trọng trong Blockchain vì:

  • Được sử dụng làm phương tiện thanh toán: Đồng xu hoặc token trong Blockchain thường được sử dụng như một hình thức thanh toán, cho phép giao dịch giữa các bên mà không cần tin tưởng vào bên thứ ba.
  • Khuyến khích và thưởng cho miners: Trong mô hình Proof of Work (PoW) của một số blockchain như Bitcoin, việc "đào" (mining) và xác nhận các giao dịch cần có sự đầu tư về tài nguyên máy tính. Đồng xu hoặc token được sử dụng như phần thưởng cho các miner hoặc nhà xác thực giao dịch vì công việc của họ.
  • Quyền sở hữu và quyền lợi trong hệ thống: Đồng xu hoặc token cũng có thể đại diện cho quyền sở hữu hoặc quyền l...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

51% Attack là gì?

senior

Khác biệt giữa Proof of Work (PoW)Proof of Stake (PoS) là gì?

middle

Blockchain và Distributed Ledger khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào