Câu hỏi

Các yếu tố chính của hệ sinh thái blockchain là gì?

Câu trả lời

Các thành phần chính của hệ sinh thái blockchain

  1. Blockchain:

    • Chuỗi các khối liên kết chứa thông tin giao dịch và thông tin quản lý hệ thống.
  2. Cryptocurrency (Tiền điện tử):

    • Được sử dụng để thực hiện giao dịch trong hệ thống blockchain. Ví dụ như Bitcoin, Ethereum.
  3. Mạng lưới (Network):

    • Hệ thống các nút (nod...
Bạn cần đăng nhập để xem