Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Các yếu tố chính của hệ sinh thái blockchain là gì?

Câu trả lời

Các thành phần chính của hệ sinh thái blockchain

 1. Blockchain:

  • Chuỗi các khối liên kết chứa thông tin giao dịch và thông tin quản lý hệ thống.
 2. Cryptocurrency (Tiền điện tử):

  • Được sử dụng để thực hiện giao dịch trong hệ thống blockchain. Ví dụ như Bitcoin, Ethereum.
 3. Mạng lưới (Network):

  • Hệ thống các nút (nodes) được kết nối với nhau để chia sẻ và xác nhận thông tin, tạo nên một môi trường phân cấp và phân tán.
 4. Người dùng và Thực thể:

  • Người dùng cá nhân, tổ chức hoặc công ty tham gia vào mạng lưới blockchain để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp nguồn lực tính toán.
 5. Smart Contracts (Hợp đồng thông minh):

  • Chương trình chạy tự động trên blockchain dựa trên điều kiện được đặt ra trước. Điều này giúp thực hiện các giao dịch mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.
 6. Mining (Đào tạo):

  • Quá trình ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cấu trúc dữ liệu của blockchain là gì?

middle

Cấu trúc dữ liệu block trong blockchain là gì?

junior

Proof-of-Work là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào