Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Cấu trúc thông thường của blockchain là gì?

Câu trả lời

Cấu trúc thông thường của blockchain bao gồm các yếu tố sau:

 1. Khối (Block):

  • Dữ liệu Giao dịch: Mỗi khối chứa một tập hợp các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Định danh (Hash): Mỗi khối có một định danh duy nhất được tạo thông qua việc mã hóa dữ liệu bên trong nó và định danh của khối trước đó.
  • Định thời gian: Thông tin về thời gian khi khối được tạo.
 2. Liên kết (Chain):

  • Mối liên kết: Mỗi khối được liên kết với khối trước đó thông qua định danh của nó, tạo thành một chuỗi không thể thay đổi.
 3. Mạng phân phối (Decentralized Network):

  • Phân quyền: Dữ l...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các yếu tố chính của hệ sinh thái blockchain là gì?

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Merkle Trees là gì?

senior

Các nền tảng phổ biến để phát triển ứng dụng blockchain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào