Câu hỏi

Mục đích của một nút trong blockchain là gì?

Câu trả lời

Mục đích của một nút trong blockchain:

Một nút trong mạng blockchain là một thiết bị hoặc một phần mềm tham gia vào mạng lưới blockchain. Mục đích chính của một nút là:

 1. Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu:

  • Lưu trữ dữ liệu: Mỗi nút lưu trữ toàn bộ hoặc một phần của blockchain, giúp duy trì một bản sao phân tán của dữ liệu.
  • Chia sẻ thông tin: Nút tham gia trong việc truyền và chia sẻ dữ liệu với các nút khác trong mạng lưới.
 2. Xác thực giao dịch:

  • Xác nhận giao dịch: Nút thực hiện xác thực và kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch trên mạng lưới.
 3. Tham gia vào quá trình Consensus:

  • **Tham g...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Merkle Trees là gì?

junior

Genesis Block là gì?

senior

Giao dịch off-chain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào