Câu hỏi

Blockchain transaction là gì?

Câu trả lời

Blockchain Transaction là một giao dịch trên blockchain:

  • Định nghĩa: Giao dịch blockchain là một hoạt động trao đổi giữa các ví tiền điện tử trên mạng blockchain.
  • Yếu tố chính:
    • Người tham gia: Giao dịch diễn ra giữa hai hoặc nhiều địa chỉ ví điện tử.
    • Dữ liệu giao dịch: Bao gồm số lượng tiền và thông tin về người gửi và người nhận.
    • Chữ ký số: Giao dịch được xác minh và ký số để đảm bảo tính xác thực.
  • **Quá trình thực...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trapdoor function là gì và tại sao nó cần thiết trong phát triển blockchain?

expert

Có thể sử dụng phương pháp tấn công brute force để tạo địa chỉ Bitcoin và đánh cắp tiền không?

expert

Tại sao Git không được coi là một "block chain"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào