Câu hỏi phỏng vấn Arrays
Câu hỏi

Sự khác biệt chính giữa Mảng (Array) và Từ điển (Dictionary) là gì?

Câu trả lời

Mảng (Array)

 • Đặc điểm Chính:

  • Là cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu theo cách mà mỗi phần tử có thể truy cập thông qua chỉ số (index).
 • Truy Cập Phần Tử:

  • Các phần tử được truy cập dựa trên chỉ số số nguyên, với mỗi phần tử có một chỉ số duy nhất.
 • Đặc Điểm Cơ Bản:

  • Có thể coi như một danh sách các phần tử có thứ tự, mỗi phần tử có vị trí cụ thể trong mảng.

Từ Điển (Dictionary)

 • Đặc điểm Chính:

  • Là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp key-value (khóa-giá trị).
 • Truy Cập Phần Tử:

  • Các ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để kiểm tra dấu ngoặc cân bằng trong thời gian tuyến tính và sử dụng không gian bộ nhớ hằng số?

junior

Độ phức tạp thời gian (time complexity) của các phép toán cơ bản trên mảng là gì?

junior

Dynamic Arrays là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào