Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các tệp .js.min.js là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa các tệp .js (JavaScript) và .min.js (JavaScript đã được rút gọn) là kích thước và độ rõ ràng của mã nguồn. Tệp .js là phiên bản gốc của mã JavaScript, chứa tất cả các ký tự, khoảng trắng, dòng mới và bình luận, giúp mã dễ đọc và dễ bảo trì hơn trong quá trình phát triển và gỡ lỗi

Trong khi đó, tệp .min.js là phiên bản đã được "minify" (rút gọn), nghĩa là tất cả các ký tự không cần thiết như khoảng trắng, dòng mới, và bình luận đã được loại bỏ mà không thay đổi chức năng của mã nguồn. Quá trình này giúp giảm kích thước của tệp, từ đó giảm thời gian tải trang và tiêu thụ băng thông khi tệp được tải xuống b...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào nên sẽ sử dụng AngularJS hay jQuery?

middle

Cách clone của một đối tượng sử dụng jQuery?

senior

Sự khác biệt giữa event.PreventDefault()return false là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào