Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .NET Core, .NET Framework, và Xamarin?

Câu trả lời

  • .NET Framework dùng để xây dựng các ứng dụng Windows hoặc UWP hoặc làm việc với ASP.NET 4.6+ cũ hơn.
  • .NET Core là .NET đa nền tảng chạy trên Windows, Mac...
Bạn cần đăng nhập để xem